Công ty cổ phần Chế biến và Thương mại Lâm sản Thành Lâm

Khu 7 – TT Thác Bà – Huyện Yên Bình .

0293508198.