Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại: Nâng cao giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp

Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ được thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn I (2014 – 2017) và giai đoạn II (2019 – 2022) đã được Hội Nông dân (HND) tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, triển khai thành công tại tỉnh. Thông qua các hoạt động của Chương trình FFF, HND các cấp đã chủ động thực hiện hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam – xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên được thành lập với sự hỗ trợ của Chương trình FFF.

Trong khuôn khổ Chương trình FFF, HND các cấp đã tổ chức các cuộc họp trọng tâm, hội nghị bàn tròn các cấp, cuộc họp thường niên giữa HND, các tổ nhóm, tổ hợp tác, hợp tác xã với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể các cấp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh về đất đai, vốn, chính sách, đầu ra cho sản phẩm…; tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị xây dựng các chính sách hỗ trợ sản xuất nông – lâm nghiệp… Đặc biệt là đề xuất chuyển đổi cơ chế hỗ trợ cho các hộ sang hỗ trợ cho các nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) sản xuất nông – lâm nghiệp của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Qua đó, hỗ trợ thành lập mới 2 HTX là HTX Quế Hồi Việt Nam – xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên và HTX Nông – lâm nghiệp Bình Minh – xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình; thành lập 5 tổ hợp tác về các lĩnh vực sản xuất cây dược liệu, nuôi ong mật dưới tán rừng, sản xuất thủ công mỹ nghệ.

Anh Phan Văn Tiến – Chủ tịch HND xã Đào Thịnh, kiểm sát viên HTX Quế hồi Việt Nam cho biết: “Năm 2016, nông dân xã Đào Thịnh được tham gia Chương trình FFF. Qua đây, các tổ nhóm sản xuất được hình thành. Năm 2017, Chương trình FFF và Tổ chức FAO hỗ trợ hội viên nông dân xã sản xuất thử nghiệm 1,7 ha quế hữu cơ. Trên cơ sở nhu cầu liên kết để sản xuất quế hữu cơ hàng hóa, Chương trình FFF đã giúp thành viên các tổ hợp tác tìm kiếm doanh nghiệp để hợp tác. Nhờ đó, thành viên các nhóm tổ HTX Đào Thịnh đã hợp tác với Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu quế hồi Việt Nam (Vina Samex) thành lập nên HTX Quế hồi Việt Nam”.

Cùng với đó, thông qua sự hỗ trợ của Chương trình FFF, các tổ hợp tác, HTX được tăng cường khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính thông qua chuỗi giá trị gắn với bình đẳng giới và cung cấp dịch vụ cho các thành viên.

Trong giai đoạn I (2014-2017) thông qua chương trình FFF, các cấp hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hướng dẫn 495 hộ nông dân đăng ký cấp chứng chỉ sản xuất rừng bền vững (FSC) với diện tích 1.750 ha; xây dựng được 1 xưởng xẻ theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng bền vững (COC) tại HTX Bình Minh – xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Đồng thời, đã phát triển 500 ha quế hữu cơ tại xã Đào Thịnh được cấp chứng chỉ, xây dựng 1 nhà máy chế biến quế tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, bước đầu HTX Quế hồi Việt Nam đã xuất được một số sản phẩm sang châu Âu, Mỹ.

Theo anh Phan Văn Tiến, kiểm sát viên HTX Quế hồi Việt Nam, thông qua Chương trình FFF, các cấp HND đã giúp trực tiếp đào tạo, tổ chức tham quan các mô hình thành công cho nông dân thành viên HTX về phương thức làm việc theo nhóm; nâng cao năng lực cho lãnh đạo HTX về hiểu biết thị trường, kỹ năng đàm phán, quản lý rủi ro… Qua đó, giúp HTX không chỉ nâng cao năng lực sản xuất mà còn thúc đẩy tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đem lại thu nhập cao hơn cho các hội viên nông dân tham gia HTX.

Cùng đó, để giúp hội viên nông dân nâng cao thu nhập từ rừng đồng thời cải thiện giảm thiểu, thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu, Chương trình FFF đã xây dựng 11 mô hình sinh kế dưới tán rừng như: mô hình trồng dưa trong nhà màng, chăm sóc quế, chuyển hóa rừng gỗ lớn, mô hình nuôi ong mật, trồng cây dược liệu…; xây dựng 1 mô hình giao khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư thôn Tân Phong và thôn Đông Ké, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình với quy mô trên 200ha.

Chương trình FFF cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân cải thiện tiếp cận các dịch vụ văn hóa và xã hội như các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng duy trì câu lạc bộ thể thao và các đội văn nghệ tại các xã tham gia FFF.

Theo đánh giá của lãnh đạo HND tỉnh, các hoạt động của Chương trình FFF đã góp phần nâng cao nhận thức, tư duy sản xuất của người nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất theo quy mô tổ hợp tác, HTX, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hiệu quả, áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập, đời sống cho người nông dân.

Theo Báo Yên Bái