Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập; bảo hiểm bắt buộc với xe cơ giới; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; quy định chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2025…là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021.