Chính sách mới có hiệu lực tháng 4/2021

Trong tháng 4/2021, một số chính sách mới như: Cấp thẻ BHYT mẫu mới; Sửa Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Chính sách với giáo viên trường phổ thông năng khiếu TDTT… sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2021. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng tổng hợp tới quý vị và các bạn: