ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT HIỆP HỘI DN YÊN BÁI

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 – 2016 vừa diễn ra thành công tốt đẹp tại Yên Bái. Đại hội đã nghe dự thảo Điều lệ hoạt động và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011– 2016 gồm 8 chương 32 điều và thông qua phương hướng hoạt động của Hiệp Chi tiết »