hh5

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP – THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

Vừa qua, Hiệp hội doanh nghiệp – Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, tham dự có đồng chí Trần Công Bình- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Cao Xuân Chiểu, Phó Bí thư Chi tiết »

hh1

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP – THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH

Vừa qua, Hiệp hội doanh nghiệp – Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, tham dự có đồng chí Trần Công Bình- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Cao Xuân Chiểu, Phó Bí thư Chi tiết »

nam DN 1

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC NẮM TÌNH HÌNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC

Với phương châm “Hợp tác – chia sẻ – đồng hành cùng doanh nghiệp”, sáng ngày 15/5/2019, Đảng ủy Khối doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức thăm, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty Khoáng sản V.STAR, Công ty Chi tiết »