Ba dạng điều kiện kinh doanh phải ‘khai tử’

(Chinhphu.vn) – Ý kiến từ Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói có 3 dạng điều kiện kinh doanh phải được bãi bỏ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Minh Đức cho rằng tinh thần nhà nước phục vụ, nhà nước kiến tạo đang lan tỏa. – Ảnh: Báo Hải quan Chi tiết »

NGHỊ QUYẾT Số: 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Chi tiết »

Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày 24/5/2016 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 797/QĐ-UBND ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra Chi tiết »

Toan_canh_buoi_lam_viec_voi_bac_Nhan

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng và làm việc với Hội DNT Việt Nam nhân ngày 13/10

Ngày 13/10/2014, nhân kỷ niệm 10 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm, chúc mừng và làm việc với Hội DNT Việt Nam. Toàn cảnh buổi làm việc Tham gia buổi Chi tiết »