Chăn nuôi đại gia súc ở Trạm Tấu: Cần tìm hướng phát triển

YBĐT – Những năm qua, chăn nuôi đã được xác định là một trong những thế mạnh của huyện Trạm Tấu. Cùng với những chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã có những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng các mô Chi tiết »