BCH Hiệp hội Doanh nghiệp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

Cũng trong chiều ngày 6/7 BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đã tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên nỗ lực, quyết tâm trong thực hiện mục tiêu kép; trong đó tham mưu với tỉnh, với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nắm bắt, đề xuất với tỉnh về những cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bình ổn thị trường; đồng thời hỗ trợ, tư vấn pháp lý; phối hợp tổ chức gặp mặt đầu xuân, chương trình “Cà phê doanh nhân”…, kết nạp hội viên mới. Thông qua đó, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng doanh thu 550 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 580 tỷ đồng, đảm bảo tương đối ổn định việc làm cho trên 1.000 lao động, thu nhập và giải quyết chế độ chính sách cho lao động; tham gia tích cực các chương trình từ thiện, nhân đạo, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong 6 tháng cuối năm, Hiệp hội đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tổ chức thành công Đại hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động đổi mới tổ chức của Hiệp hội một cách hiệu quả. Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị đề xuất của hội viên, phát triển hội viên…

Cũng tại hội nghị này, BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã thông qua các nội dung, chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian cuối quý III, đầu quý IV năm 2021.

Đức Nguyễn