DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

STT

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ HIỆP HỘI
1 Bà Bùi Thị Sửu Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình Chủ tịch
2 Ông Nguyễn Trương Lương Giám đốc Khu vực Yên Bái – CTCP Tập đoàn Hòa Bình Minh Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
3 Ông Cao Bình Định Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái Phó Chủ tịch
4 Ông Trần Ngọc Dũng Giám đốc Công ty Hồng Nam Phó Chủ tịch
5 Ông Vũ Minh Nghĩa Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT Yên Bái- Giám đốc Viễn thông Yên Bái Phó Chủ tịch
6 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
7 Ông Phạm Trung Tùng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN – CN tỉnh Yên Bái Ủy viên BCH
8 Ông Nguyễn Văn Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Bà Ủy viên BCH
9 Ông Nguyễn Thành Vinh Giám đốc Công ty CP Chè Nghĩa Lộ Ủy viên BCH
10 Ông Đặng Văn Thanh Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái Ủy viên BCH
11 Ông Trương Minh Tuấn Nguyên Phó Giám đốc TT Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái Ủy viên BCH
12 Ông Bùi Minh Lực Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh Ủy viên BCH
13 Ông Nguyễn Thanh Bình Nguyên Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái Ủy viên BCH
14 Bà Phạm Thúy Hảo Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Yên Bái Ủy viên BCH
15 Ông Nguyễn Hà Nam Ông Nguyễn Hà Nam – Giám đốc Công ty CP Xây dựng Quang Thịnh Ủy viên BCH
16 Ông Vũ Vinh Quang Giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái Ủy viên danh dự