DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

Nhiệm kỳ 2011-2016

 1. Ông Đặng Văn Thanh – GĐ Công ty Điện lực Yên Bái – Chủ Tịch
 2. Ông Bùi Minh Lực – Chủ tịch HĐTV, GĐ Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh – Phó Chủ Tịch
 3. Ông Cù Đức Đua – GĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đồng Tâm Xanh -Phó chủ tịch
 4. Ông Đoàn Việt Nam – GĐ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Yên Bái – Phó Chủ tịch
 5. Ông Trương Minh Tuấn – PGĐ TTTV & XTTM, ĐT – ban KTĐN & XTĐT – Phó chủ tịch
 6. Ông Nguyễn Văn Cương – GĐ Công ty CP Xi Măng Yên Bình -Trưởng Ban Kiểm tra
 7. Ông Nguyễn Công Bình – GĐ Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái – Ủy viên
 8. Ông Trịnh Xuân Đức – GĐ Công ty CP Khoáng sản Hòa Yên – Ủy viên
 9. Ông Nguyễn Quang Trung – GĐ Công ty TNHH tư vấn đầu tư  xây dựng Yên Bái – Ủy viên
 10. Bà Bùi Thị Sửu – GĐ Công ty TNHH Hòa Bình – Ủy viên
 11. Ông Nguyễn Mạnh Hồng – GĐ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh – Ủy viên
 12. Ông Mai Thanh Tùng – GĐ Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng – Ủy viên
 13. Bà Lã Tuyết Trinh – GĐ Công ty CP du lịch thương mại Miền Tây – Ủy viên
 14. Ông Phan Văn An – GĐ Công ty CP chè Liên Sơn, huyện Văn Chấn – Ủy viên
 15. Ông Nguyễn Văn Hưởng – GĐ Công ty CP Hapaco Yên Sơn – Ủy viên
 16. Ông Phùng Thanh Tùng – GĐ Công ty CP Đá Trắng VINACONEX – Ủy viên
 17. Ổng Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT, GĐ Công ty CP xây dựng Quang Thịnh – Ủy viên