AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ĐIỆN LỰC YÊN BÁI TRIỂN KHAI THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA TÀI KHOÀN THẤU CHI CỦA AGRIBANK

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về “Thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, điện, nước, học phí, viện phí… trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; Văn bản số 7643/NHNo-TTKH ngày 26/8/2021 của Tổng giám đốc Agribank về việc đẩy mạnh cung ứng và triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn qua các kênh ngân hàng điện tử.

lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài khoản thấu chi của Agribank tỉnh Yên Bái

Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử tiên tiến theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; Đồng thời tạo điều kiện cho việc thanh toán tiền điện và các dịch vụ khác của người dân được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn; góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 16/9/2021, tại trụ sở Công ty Điện lực Yên Bái, lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái và lãnh đạo các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài khoản thấu chi của Agribank. Theo đó các khách hàng sử dụng điện sẽ được Agribank mở tài khoản thanh toán cá nhân, phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi theo quy định của Agribank để thanh toán tiền điện và các dịch vụ khác…

lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài khoản thấu chi của Agribank Bắc Yên Bái

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc hợp tác giữa Công ty Điện lực Yên Bái và các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Yên Bái về thanh toán tiền điện qua tài khoản thấu chi của Agribank sẽ góp phần tích cực trong hạn chế tiếp xúc, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán, tiết kiệm thời gian giao dịch và từng bước tiếp cận với dịch vụ ngân hàng hiện đại, phù hợp với xu thế thanh toán không dùng tiền mặt của xã hội hiện nay. Agribank rất mong trong thời gian tới được hợp tác với nhiều đơn vị trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội, học phí, viện phí… nhằm đem lại nhiều lợi ích hơn nữa đến khách hàng, xã hội.

Đức Phương