6 tháng năm 2021: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4,53% so với cùng kỳ năm 2020

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBNd tỉnh cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương và doanh nghiệp nên hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2021 vẫn duy trì mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

6 tháng năm 2021, sản phẩm giấy làm vàng mã tăng 7,26%

Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6/2021 ước đạt 1.731 tỷ đồng, tăng 6,39% so với tháng 5/2021. Lũy kế 6 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 8.967 tỷ đồng, tăng 4,53% so với cùng kỳ năm 2020. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh có quy mô sản xuất lớn, chất lượng ổn định, tạo được thương hiệu trên thị trường và có mức tăng trưởng cao, như: Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết, tăng 72,23%; chè tăng 49,11%; ván ép từ gỗ tăng 85,67%; giấy làm vàng mã tăng 7,26%; điện sản xuất tăng 15,44%…

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6/2021 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 4% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2020. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 24,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 13,85%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5%.

Trong thời gian tới, ngành Công thương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp (so sánh 2010) mỗi tháng đạt trên 1.200 tỷ đồng trở lên, cả năm phấn đấu đạt 14.200 tỷ đồng. Theo đó, ngành sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, bệnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái